Foto's en film opening ' Perceptie(s) in het Zandvoorts Museum '

De tentoonstelling Perceptie(s) gaat over het proces van verwerven, interpreteren, selecteren en organiseren van zintuiglijke informatie. In deze tentoonstelling gaan kunstschilder David M. Moinot, beeldhouwer Suzanne Bodde en de dichters van Dichtkring De Nieuwe Eglantier een dynamische dialoog aan.

De verschillende kunstenaars onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om drie verschillende kunstvormen samen te voegen tot een vanzelfsprekend geheel. Dit wordt een flinke uitdaging, want iedere discipline ervaart zijn ruimte verschillend van de ander. Moeten zij daarom hun vaak abstracte manier van communiceren aanpassen? En zo ja, hoe vertaald dat zich tot een tastbare vorm?

<c> Rob Bossink <c> Rob Bossink
<c> Rob Bossink <c> Rob Bossink
<c> Rob Bossink <c> Rob Bossink
<c> Rob Bossink <c> Rob Bossink
<c> Rob Bossink <c> Rob Bossink
<c> Rob Bossink <c> Rob Bossink
<c> Rob Bossink <c> Rob Bossink
<c> Rob Bossink <c> Rob Bossink
<c> Rob Bossink <c> Rob Bossink


Leden van de dichterskring "De Nieuwe Eglantier", Ada Mol, Riet van Schie, Mandy Schoorl, Hetty Vink, Gajuis, Else Dudink, Nico Kreuk en Mente Mare
hebben gedichten voorgedragen, gefilmd door Rob Bossink en de opnames zijn verwerkt in het kunstwerkNIEUWE website met "OUDE" foto's van Zandvoort: "Zandvoortvroeger.nl"

www.robbossink.nl