Foto's van de opening van de "Kunstschatbunker" op 1 april 2008 in Zandvoort

De Aprilgrap:
De 'Zandvoortse Bunkerploeg' heeft aanwijzingen dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in een bunker twaalf waardevolle kunstwerken zijn verborgen. Daaronder zou zich werk bevinden van Emil Nolde en Max Beckmann, van wie de werken nu zeer veel geld waard zijn. De ingang ligt onder het zand, maar de Bunkerploeg heeft via de luchtkoker kisten gezien. Dat zegt Gerard Wilmink, directeur van het Cruquiusmuseum in de Haarlemmermeer. Wilmink is lid van de Bunkerploeg, die honderden bunkers in kaart brengt. De ploeg werd ingelicht over de mogelijke aanwezigheid van de schilderijen door de zoon van Sturmbannführer (en kunstkenner) Müller. Die zou de kunst tijdens de oorlog uit depots hebben gehaald om ze voor vernietiging te behoeden. De Duitsers beschouwden het als ontaarde kunst. In de nalatenschap van Müller werd het nummer van de bunker gevonden. De Bunkerploeg gaat een vergunning aanvragen om het zand weg te graven.
Op 1 april werd de bunker opengebroken door burgemeester Niek Meijer in gezelschap van een diverse cameraploegen en verslaggevers.

<c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink
Burgemeester Niek Meijer is ondertussen gearriveerd

<c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink
En de "Kunstschat" werd onthuld

<c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink
Deze muurschilderingen bevonden zich echter wel in de bunker

<c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink <c> Rob Bossink

Eerder had het Bureau Archeologie van de Gemeente Haarlem en het Archeologisch Adviesbureau RAAP met een electroresistentiemeting in de duinen van Zandvoort de definitieve locatie vastgesteld van de bunker en de ingang waar de twaalf waardevolle kunstwerken waarschijnlijk zijn verborgen. TV Noordholland had "lucht gekregen" van het onderzoek en stuurde een cameraploeg.
<c> rob bossink <c> rob bossink <c> rob bossink <c> rob bossink <c> rob bossink <c> rob bossink <c> rob bossink <c> rob bossink <c> rob bossink <c> rob bossink <c> rob bossink <c> rob bossink <c> rob bossink <c> rob bossink <c> rob bossink <c> rob bossink <c> rob bossink <c> rob bossink

En dit was geen aprilgrap:
Bunker Museum Zandvoort
Op 1 april 2008 is de Stichting Bunker Museum Zandvoort (BMZ) officieel opgericht.

De doelstelling in de statuten van de stichting luidt: ”Het tonen van het dagelijkse leven tijdens de Duitse bezetting van Zandvoort, in het bijzonder in de bunkerstellingen, om vooral jongeren kennis en inzicht te geven van de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog op de Zandvoortse samenleving en om hun te doordringen van het uitgangspunt “nooit meer oorlog” en het tonen van de cultuurhistorische en ecologische waarden van het stellinggebied. Tevens acquireert, beheert en exposeert de stichting vondsten die tijdens karteringswerk in bunkers zijn gedaan.”

Het doel van de Stichting:
• In drie bunkers vlakbij de Zuid-Boulevard een museum in te richten over de oorlogsjaren in Zandvoort, de bevrijding en de eerste jaren van de Wederopbouw.
• Op educatieve wijze deze historie aan schoolkinderen, de Zandvoortse bevolking en aan toeristen door te geven.


Kijk ook eens naar de foto's van "de Bunkerploeg bij de Kennemergolfclub"
of
foto's van "Zandvoortse Bunkerploeg opent nieuw ontdekte bunker"

www.robbossink.nl naar boven